Profil

Naša firma vznikla v roku 1992 a jej snahou bolo stať sa nepriamym pokračovateľom firmy Slovšport Žilina. Majiteľom je PaedDr. Július Kocúr, dlhoročný pedagogický pracovník v oblasti športu a telesnej výchovy, bývalý riaditeľ športovej školy v Žiline a tréner futbalu s najvyššou trénerskou kvalifikáciou.

Zaoberáme sa týmito činnosťami:

  • výroba a predaj športového náradia a športových potrieb
  • montáž športového náradia, vybavenia telocviční, školských posilňovní a ihrísk (zrealizovaných viac ako 100 dodávok, montáží a úprav nových telocviční a športových zariadení)
  • revízie a opravy športového náradia a vybavenia telocviční
  • dodávky a montáže ochranných sietí na okná a stropy telocviční i športové ihriská a rekreačné zariadenia
  • odborná technická výpomoc pri vyhotovovaní projektovej dokumentácie telocvičného náradia a kompletného vybavenia telocviční a ihrísk
  • poradenská činnosť na čo najúčelnejšie využitie priestorov pre športovú činnosť pri školách, školských a rekreačných zariadeniach a rodinných domoch

Na základe dlhoročných pedagogických, trénerských a obchodných skúseností Vám ponúkame najširší sortiment športového vybavenia na slovenskom trhu. Kladieme veľký dôraz na primeranú kvalitu tovaru a služieb za výborné ceny. Vychádzame z toho, že efektívnosť a úroveň vyučovacieho procesu, tréningovej práce a mimoškolskej činnosti závisia od dostatočného vybavenia škôl a klubov potrebnými učebnými a tréningovými pomôckami.

Pri výbere tovaru z našej ponuky Vám radi poradíme a poskytneme potrebné informácie.